Huisregels
• Legitimatie is verplicht; er kan naar gevraagd worden.
• U wordt gefouilleerd.
• Op het gehele terrein is géén glas- en blikwerk toegestaan, u wordt hierop gecontroleerd.
• Plastic flessen zijn toegestaan
• Het is niet toegestaan Glas- en blikwerk mee nemen. Glas- en blikwerk worden ingenomen bij de ingang. 
• Er is géén verkoop van alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar.
• Indien jongeren niet ouder zijn dan 18 jaar en in bezit zijn van alcoholhoudende drank, worden zij van het terrein verwijderd.
• U kunt steekproefsgewijs worden gefouilleerd.
• Indien u deze fouillering weigert, leidt dit ertoe dat u geen toegang tot het evenemententerrein krijgt.
• Het meenemen van vuur, slag, stoot of steekwapens op het evenemententerrein is verboden
• Het in het bezit hebben en het gebruik van drugs (waaronder lachgas) verboden op het complete terrein.
• Het dragen van club gerelateerde uitingen waaronder OMG kleding is verboden
• De looppaden voor de tribune dienen vrij te worden gehouden. Klapstoelen zijn niet toegestaan.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van welke aard dan ook.
• Bij misdragingen wordt u de toegang tot het wedstrijdterrein ontzegd.
• U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie en/of de beveiliging op te volgen.
• Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico.
• Overnachten op het parkeerterrein is verboden.
• Bij afgelasting van de wedstrijd wordt geen restitutie verleend.
• Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverweging camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan politie en justitie.
• Tijdens het evenement kunnen beelden/opnames gemaakt worden door organisator en partners. Alle aanwezigen geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze beelden openbaar te maken en te verveelvoudigen en/of te exploiteren.
• Parkeren op de parkeerterreinen van Leisurelands is op eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
• Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie beelden/opnames te maken met Drones.
• Volgens de richtlijnen van de NTTO is het niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnames van de wedstrijd openbaar te maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de persbegeleider van de NTTO.