Search our Site

Standaard Klassen reglement Beachpull Putten 09-07-2020

Deelname en inschrijving

 • De deelnemer moet dit reglement ter kennisnemen en dient van het reglement goed op de hoogte te zijn.
 • De deelnemer dient ten minste 16 jaar oud te zijn of in het bezit van een geldig (tractor-)rijbewijs. Een bromfietscertificaat wordt niet als geldig rijbewijs gezien.
 • De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijd.
 • Alleen deelnemers die aanwezig zijn op de inschrijfavond op vrijdag 27 maart 2020 komen in aanmerking voor deelname.
 • De tractor dient te allen tijde WA+ verzekerd te zijn, ook geldig voor deelname aan wedstrijden. De verzekeringsgegevens dienen al te worden ingevuld tijdens de inschrijfavond.
 • Het is verboden om tijdens de trekpoging abrupt te sturen, dit ter beoordeling van de wedstrijd jury.
 • Pas na betaling van het inschrijfgeld, is deelname gegarandeerd.
 • Het is verplicht voor de rijder om verkleed te zijn en/of de tractor te versieren, mits dit het zicht niet beïnvloed, de versiering uitstekende delen heeft of de wedstrijdjury het niet veilig acht.

Algemeen

 • De gewichten van de standaardklassen: 2.000 kg - 3.500 kg - 7.000 kg - 9.000 kg. - 11.000 kg.
 • De tractor inclusief banden mag maximaal 3 meter breed zijn. 
 • De tractor dient wedstrijd klaar te worden gewogen. De genoemde gewichten zijn dus inclusief deelnemer, olie, water, brandstof en veiligheidsvoorzieningen.
 • De tractor moet een standaard landbouwtractor zijn zonder wijzigingen.
 • Er worden prijzen uitgereikt voor de drie verste afstanden in de klassen, de drie best verklede rijders van de dag en de drie best versierde tractoren van de dag.

Veiligheid

 • De uitlaat van een tractor met een turbo dient voorzien te zijn van een zichtbaar kruis middels 2 bouten M10 8.8 of hogere kwaliteit op maximaal 250 mm van het uitlaathuis van de turbo, tenzij de standaard uitlaat mét geluidsdemper wordt gebruikt.
 • In alle klassen mag het motortoerental niet meer dan 30% hoger zijn dan het standaard toerental met een max. van 2500 toeren/min.
 • De tractor moet voorzien zijn van een veiligheidscabine of een rolbeugel.

Banden
 • De tractor mag alleen voorzien zijn van rubberbanden. Stalen kammen, rupsbanden, kettingen of iets dergelijks zijn niet toegestaan.
 • De banden mogen niet opgesneden of afgeschuind zijn. Pullerbanden zijn niet toegestaan.
 • De bandenmaat en het gebruik van dubbellucht is vrij.
 • Een dubbelluchtwiel dient buiten de normale bevestiging, een voorziening te hebben, die losbreken moet voorkomen.

Steigerbegrenzers
 • Steigerbegrenzers zijn verplicht voor: alle twee-wiel aangedreven tractoren en vier-wiel aangedreven tractoren tot en met 4.500 kg.
 • Als de hefinrichting niet in gebruik is als steigerbegrenzer dient deze in zijn laagste stand te staan in verband met het veilig aan- en afkoppelen van de sleepwagen.
 • De hefinrichting mag worden gebruikt als steigerbegrenzer op voorwaarde dat deze degelijk is geblokkeerd en eventueel aanwezige snelkoppelingen degelijk zijn vergrendeld.
 • Steigerbegrenzer en trekhaak mogen op geen enkele manier met elkaar verbonden zijn.
 • De steigerbegrenzers moeten het voertuig kunnen dragen in de zwaarste gewichtsklasse waarin het deelneemt.

Trekhaak
 • De trekhaak moet zodanig geconstrueerd zijn dat er geen verbinding is met een punt hoger dan de hartlijn van de achteras.
 • De trekhaak moet in alle richtingen spelingvrij gemonteerd zijn.
 • De trekhaak dient horizontaal gemonteerd te zijn met een tolerantie van maximaal 10 graden.
 • Het aanhaakpunt mag maximaal 500 mm hoog zijn, gemeten vanaf de grond.
 • Bij een tractor met voorasvering wordt de trekhaakhoogte gemeten in de laagst mogelijke stand van de voorasvering.
 • De trekhaak dient te zijn voorzien van een aanhaakgat met een diameter van 75 mm.
 • Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel (inclusief gewichten en steigerbegrenzers) voor gemakkelijk aan- en afkoppelen aan de sleepwagen.

Gewichten

 • De ballastgewichten mogen de deelnemer niet hinderen en geen gevaar opleveren.
 • De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd zijn.
 • Een deelnemer moet met zijn tractor op een normale manier over de weegbrug kunnen rijden, zonder dat hierbij gewichten op enigerlei wijze de weegbrug raken. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdjury.

Dit reglement geldt tijdens Beachpull op donderdagavond 9 juli 2020. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli 2020 wordt gereden volgens de NTTO reglementen. Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@beachpull.nl.