Organisatie en pers

Contactgegevens

Stichting Beachpull Putten
p/a Roosendaalseweg 103
3882 MN Putten

E-mail
secretariaat@beachpull.nl

Het bestuur en haar vrijwilligers
Het bestuur van Stichting Beachpull Putten is een enthousiast team van vier mannen en drie vrouwen die met grote gedrevenheid het Total Agri Beachpull evenement organiseren. Met behulp van ieders specialiteit wordt samen met 200 vrijwilligers een prachtig evenement weggezet voor het publiek en de deelnemers.

Evert de Graaf
voorzitter
Marina Koopman
secretaris
Tiemen Doppenberg
penningmeester
Henny Koopman
financiële administratie
Gerjanne Staal 
public relations
Ruben Koopman
public relations
Sanne Snapper
Algemeen bestuurslid
Ellen Kraaij-Verhoef
Algemeen bestuurslidPers accreditatie

Via onderstaand formulier kunnen persvertegenwoordigers een aanvraag doen om toegang te verkrijgen tot het evenemententerrein. Toegang tot de wedstrijdbanen is helaas niet mogelijk voor de pers. Aanvragen dienen uiterlijk één week voor aanvang van het evenement te zijn gedaan. Na de aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie op uw aanvraag per e-mail.

NB: Betreden van het wedstrijdterrein is geheel op eigen risico. Door enkel het betreden aanvaardt de bezoeker of gebruiker onvoorwaardelijk dat de organisator niet aansprakelijk is voor schade of letsel aan goederen of personen, ongeacht hoe de schade of het letsel is ontstaan.

secretariaat@beachpull.nl